[Bhavani Talwar (Sword)]of Shivaji Maharaj Detail Information

0

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या Bhavani Talwar ची लांबी किती ? Weight (वजन) किती ? असे विविध प्रकारचे प्रश्न हे शिवप्रेमींच्या मनात आहेत. Shivaji Maharaj यांा